วิทยาศาสตร์เบื้องหลังการสูบไอ: มองบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ให้ใกล้ยิ่งขึ้น

มันอาจเป็นเรื่องท้าทายที่จะเลิกสูบบุหรี่สร้างความแตกต่างว่าคุณมีพลังเจตจํานงมากแค่ไหน ความจริงพิสูจน์ความจริงที่ว่าผู้คนยังคงรู้สึกเชื่อมโยงกับบุหรี่แม้ว่าพวกเขาจะให้คุณเลิก เมื่อคุณมุ่งมั่นอย่างจริงจังต่อวัตถุ พอตใช้แล้วทิ้ง ประสงค์ของการเลิกสูบบุหรี่อย่างถาวรบทความที่ตามมามีคําแนะนําที่เป็นประโยชน์มากมายสําหรับแต่ละบุคคล

ปัญหาหลักที่คนที่เกี่ยวข้องต้องเผชิญในความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่คือการขาดความมุ่งมั่นและความเพียร ระหว่างทางในที่สุดพวกเขาก็ยอมจํานนต่อสิ่งล่อใจที่ล้าสมัย พัฟเพียงตัวเดียวสามารถทําลายเดือนหรือปีแห่งความเงียบขรึมจากการสูบบุหรี่

เมื่อความปรารถนาของคุณหยุดแรงที่สุดให้ใส่ความรู้สึกเหล่านั้นที่เหมาะสมที่สุดบทกวีหรือเพลง คนนําคําพูดเหล่านี้มาในความคิดของคุณในแต่ละวันหรือถ้าคุณรู้สึกว่าความอยากเหล่านั้นเกิดขึ้น สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเลิกสูบบุหรี่ได้

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าอาหารควรรักษาให้หายขาดก่อนการสูบบุหรี่เย็น สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการถูอาหารด้วยเกลือ (การบ่มแห้ง) หรือวางอาหารในน้ําเค็ม (การบ่มแบบเปียก)

การสะกดจิตไฟล์เสียงการสูบบุหรี่ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนความคิดจิตใต้สํานึกของคุณโดยไม่ต้องกังวลว่าจะใช้ยาแพทช์หมากฝรั่งแพทย์และบนและบน เอดส์เหล่านั้นเพียงแค่ใส่วงดนตรีช่วยแก้ปัญหา แต่ไม่ได้แก้ปัญหาจริง ในความเป็นจริงบุคคลที่มีจํานวนมากเกินไปที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ด้วยโรคเอดส์เหล่านั้นเรียนรู้สิ่งกระตุ้นบางอย่างทําให้พวกเขากระหายและสูบบุหรี่ บุคคลใช้การสะกดจิตสูบบุหรี่ไฟล์เสียงเพื่อเปลี่ยนความเชื่อของคุณทริกเกอร์เหล่านั้นส่งผลกระทบต่อคุณอาจ

เมื่ออยากสูบบุหรี่อย่างแท้จริงและไม่สามารถต้านทานได้ไม่น้อยใส่สิ่งนี้จนถึงอนาคต เดินเล่นซักผ้าหรือจองผ้าก่อนอนุญาตให้สูบบุหรี่ คุณอาจพบว่าการเปลี่ยนโฟกัสของคุณอย่างอื่นจะล่าช้าและเอาชนะความปรารถนาที่จะสูบบุหรี่ได้ในที่สุด บทความเนื้อหายังคงมุ่งมั่นที่จะสูบบุหรี่คุณจะไม่สูบบุหรี่มากเพราะเวลาของคุณจะถูกใช้ทําสิ่งที่ตรงกันข้าม

จริงๆในนิสัยการสูบบุหรี่ของคุณ ถามตัวเองว่าการสูบบุหรี่จะให้ประโยชน์อะไรกับคุณบ้าง จากนั้นเปรียบเทียบกับสิ่งที่การสูบบุหรี่ได้รับจากคุณ: เงินสุขภาพของคุณดึงดูดสายตาของคุณ เมื่อคุณทําการประเมินอย่างซื่อสัตย์แล้วก็ไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทําไมคุณถึงมีเหตุผลที่จะลาออก

คํานึงถึงการสูบบุหรี่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณคนเดียว แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ โดยเฉพาะคนที่คุณรัก การสูบบุหรี่ทุติยภูมิคิดว่าจะแย่กว่าการสูบบุหรี่หลักมาก การปล่อยให้คนที่คุณรักสูดดมควันที่ออกมาจากบุหรี่คุณกําลังอยู่ในเทคนิคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาเช่นกัน หากคุณรักครอบครัวของคุณมีสิ่งที่ดีเสมอให้ความสําคัญกับพวกเขาสูงกว่าความปรารถนาที่แข็งแกร่งของนิโคตินของคุณ การเลิกสูบบุหรี่ก็เป็นเรื่องของการมีน้ําใจกับผู้ซื้อรายอื่น ควันบุหรี่ไม่ได้มาพร้อมกับกลิ่นที่ดีที่สุดฮันนีมูน